Články

Intimita v nove

V hmote sa nám síce naša oddelenosť javí ako neprekonateľná, no v skutočnosti sa vďaka nej môžeme opakovane spoznávať. Ľudská bytosť má potrebu cítiť blízkosť druhých, a preto má aj chuť skúmať to, čo je od nej zdanlivo odlišné. Intimita je pre mňa synonymum absolútnej dôvery, vďaka ktorej sa dokážem priblížiť k inej cítiacej bytosti tak blízko, až sa rozpúšťajú hranice všetkých rozdielov. V nahote nášho subjektívneho vnímania sa nachádza prienik všetkých svetov, ktoré v našom intímnom spojení splývajú v jeden, v jednote s Bohom.
🌀🌄🌟

Tento extatický zážitok (niektorí ho nazývajú aj stav otvoreného srdca), spočíva v schopnosti vnímania druhých ako seba samého. Ak dokážeme byť nekompromisne úprimní v oblasti sebalásky a prestaneme predstierať, že sme niekými iným, než prítomne sme, možno objavíme, že láska k našemu nedokonalému Ja vedie k láske k celému vesmíru a všetkým zrodeným bytostiam…pretože v skutočnosti je to jeden a ten istý princíp. 🌿

Svetlo pravdy obnažuje ducha, ktorý sa obliekol do hmoty a odhaľuje jeho žiarivú podstatu. Chvála!