Články

Všetko zlé je aj na niečo dobré

🎭👹🎭😇🎭👹🎭😇🎭👹🎭😇🎭
Jedného dňa sa možno za sebou ohliadnete a uvedomíte si, že každé Vaše zlyhanie bolo zároveň aj požehnaním. Uvedomíte si, že zlyhania sa netreba báť a zlyhanie je naozaj ľudské.
Z každého zlyhania je zároveň dôležité zobrať si nejaké ponaučenie. Vlastným postojom k zlyhaniu totiž vytvárate dôsledky, ktoré sa Vám okamžite prejavujú.
To, čo sa nám kedy v živote stalo, alebo sa stane, si môžeme vysvetliť nekonečne veľa spôsobmi.
Hodnota každej ľudskej skúsenosti spočíva v príbehu, ktorý si od nej odvynieme.
Môžeme trpieť v nebi, či môžme sa zaľúbiť v pekle. A nebo sa zmení v peklo a peklo v raj. 😇👹
Skúsme nezabúdať na to, že čokoľvek považujeme za „dobré“, alebo „zlé“, závisí len od našej interpretácie.
Vyberajte si preto postoj, ktorý je zdravý, spravodlivý, užitočný a ktorý Vám dáva silu.
……………………………………………………………………..
Všetko je to hra. Všetko je to škola. Všetko je to proces. 💛
Držte sa, želám Vám veľa inšpirácie, zdravia, zmierenia a čerstvých síl. 🙌
.