Články

Zmierenie s chaosom

Verili by ste tomu, že ľudská myseľ sa neprestajne opovažuje spochybňovať dokonalosť božieho diela?! Nenechajme sa nachytať. 😳🙉😸
Aj chaos je dôležitou súčasťou našich životov. Bez ohľadu na to, ako desivo sa javí, jeho podstata je tvorivá. Sily, ktoré chaosom vládnu, preskladávajú staré už nefunkčné štruktúry do úplne novej, sviežej a ozdravenej podoby. Najprv sa však potrebujeme vyrovnať so strachom z neznáma a otvoriť sa svetu, v ktorom zdanlivo nič nie je na svojom pravom mieste.
Naše pravé miesto však neurčuje ego, ale Boh. Preto bez ohľadu na to, čo vnímame, nechajme dvere otvorené čistým vhľadom, ktoré nás budú smerovať správnym smerom. Vedzme, že čokoľvek sa nám javí ako nezvratné, v ktorúkoľvek chvíľu sa môže zmeniť a preskladať na úplne novú podobu skutočnosti. Základom práce s chaosom je viera, že čokoľvek sa deje, deje sa s posvätným načasovaním pre osoh spoločného diela, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá.

Poznanie zmyslu božieho diela presahuje schopnosti našej osobnosti. Však my zodpovedáme za to, ako sa v prítomnom dianí cítime a akými spôsobmi to svojmu okoliu dávame najavo. Pripomínam, že myseľ je zlý pán, ale úžasný nasledovník. Preto starostlivo dbajme o to, aké obrazy nasledujeme a bádajme, čo sa za nimi skrýva. Zušľachťovaním našej duše zušľachťujeme aj komunikáciu s druhými, a tým vnášame väčšiu jasnosť do situácie, ktorú prítomne prežívame. 🌳🍃

V učebnici Rozpoznanie skutočnosti sa o chaose píše: „…Chaos preto nie dôsledkom chýb, ale naopak progresu. Všetko, v čom sa ocitáme po období chaosu je pre nás počiatočný bod, znovuzrodenie. Po správnom chaose sa nám zmenia priority aj ciele. Náš život má zrazu iný náboj. Je to ako nádych zhlboka. Sme pripravení vykročiť smerom, na ktorý by sme si predtým nikdy ani nepomysleli. Ďakujme preto tejto etape a prijmime naše nové možnosti. Sme na správnej ceste.“ (viac na str. 58)

Chvála za dnešný deň a všetko poznanie, ktoré prináša. 🙏🌿