Jas Háje Svätej

Fotografie prírody

Umenie je bezprostredný prejav našej jedinečnosti.
Nepatrí tým, ktorí ho vytvárajú.
Je tu pre tých, ktorí ho potrebujú.

Verka Garbanová

Fotografka

veronika.garbanova@gmail.com

Oblaky pristáli na vrchole hory, kým vôňa ihličnanov sa drží v úbočí.
Keď posledný slnečný lúč zmizol za obzorom, v diaľke plával len modrý vrch.