20. - 22. október

  1. Udalosti
  2. 20. - 22. október

Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

Today

Živé telo – emócie a pohyb

Čím je naše telo živšie, tým je aj schopnejšie. To, ako sa vo svojom tele cítime, nám prezrádzajú naše emócie. Emócie majú priamy vplyv na náš zdravotný stav. K tomu, aby sme svoje emócie správne pochopili, potrebujeme ich nechať prúdiť, zároveň však potrebujeme zapojiť rozum, aby nám pomohol učiniť správne rozhodnutia. Čo nás na stretnutí...