1. Udalosti
  2. 7. - 9. júl

Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

Today

Klenoty duše v novom tele: Pravda a tvorivosť

Klenoty duše v novom tele: Pravda a tvorivosť Na našej ceste si osvojujeme nové učenie a rozvíjame nové zručnosti. Odhaľuje sa nám náš vnútorný učiteľ, ktorý sa k nám prihovára skrze náš vnútorný hlas. Rozvíjame svoj tvorivý potenciál tak, aby to bolo v súlade s našimi prirodzenými danosťami a vlohami. Pravdivo vyjadrujeme svoje pocity a spoznávame...