matej-jurenka-rozvaha-pohybu-1
matej-jurenka-rozvaha-pohybu-1
matej-jurenka-rozvaha-pohybu-1

Metóda Mateja Jurenku

Rozvaha pohybu

Život je neustály pohyb. Vedomým a pravidelným cvičením postupne nadobúdame jasnosť mysle, ktorá nám pomáha lepšie sa orientovať v našich životoch a chápať širšie súvislosti.

Podujatia

Výber z blogu