Články

AKÉ SÚ ÚČINKY OBRÁTENÝCH POZÍCII?

Najbežnejšie pozície nášho tela sú pozície v sede, stoji a ľahu. Existujú však aj pozície, ktoré sa nazývajú obrátené. Medzi obrátené pozície patrí stoj na hlave, stoj na predlaktiach, stoj na rukách a čiastočne aj stoj na ramenách (sviečka). Starovekí jogíni nazývali obrátené pozície ako „kráľovské“. Prečo? Kľúčovú úlohu zohráva gravitačná sila, ktorej prirodzené pôsobenie podporuje starnutie nášho tela. Pri obrátených pozíciách však gravitácia pôsobí na nás opačne a tým vyvoláva v našom tele mnohé ozdravujúce účinky.

Niektoré účinky obrátených pozícii na naše telo:

– zlepšujú krvný obeh

– zlepšujú činnosť mozgu

– ozdravujú chrbticu a podporujú správne držanie tela, regenerujú medzistavcové platničky

– tlakom vnútorných orgánov na bránicu uľahčujú hlboký výdych a podporujú správne dýchanie

– zlepšujú rovnováhu, spevňujú telo

– podporujú tvorivosť a zlepšujú náladu