Články

Byť odvážny znamená konať aj napriek strachu

Byť odvážny znamená konať aj napriek strachu.

Byť rozvážny znamená vnímať svoj stred aj napriek vychýleniam.

Prebudený vidí spiaceho ako spí, spiaci ale prebudeného nevidí, lebo spí. Vo svojom sne však spáč môže byť aj kráľom „prebudených“.

Akákoľvek ilúzia, na to aby mohla existovať, potrebuje, aby sme jej najskôr uverili.

Skutočnosť však našu vieru nepotrebuje, proste sa deje bez ohľadu na to, či v ňu veríme, alebo nie.
Hranica medzi ilúziou a skutočnosťou je naozaj veľmi tenká. Prichádzame však do bodu, v ktorom sa všetky klamstvá, faloš a pretvárky pomaly, ale isto vyplavujú na povrch do našej pozornosti.

V časoch tejto obrovskej, celoplanetárnej transformácie sa nám nemilosrdne odhaľujú drsné pravdy a nepríjemné lži. Tie sa často schovávajú za pekné slová, ktorým ale chýba pravdivosť skutkov.

V dobe, kedy sa nám môže zdať, že nevieme, komu vlastne veriť, potrebujeme veriť hlavne sami sebe. Budovať svoj charakter, nasledovať svoj vnútorný hlas a konať to, čo hlboko v sebe cítime, že je správne a v súlade s našim svedomím. Aj napriek strachu.

Dávajme si pozor na akúkoľvek náuku, názorový prúd, či autoritu, ktorá sa povyšuje nad náš zdravý ľudský úsudok. V momente, keď uprednostníme náuku pred vlastným svedomím, stávame sa jej otrokom a strácame svoju ľudskú dôstojnosť.

Sloboda spočíva v tom, že všetko môže byť presne tak, ako to je teraz. A ja som zodpovedný za to, aby som to, čo sa deje teraz, využil na tvorbu tej najvyššej kvality svojho života a rozpoznal v ňom tú najcennejšiu podstatu svojho bytia.

Ďakujem všetkým svojim ozajstným priateľom a priaznivcom za Vašu podporu

🙏🙏🙏