Články

CHTÍČ a CHAMTIVOSŤ

Ahojte priatelia,

v tomto období krátkych dní a dlhých nocí, v rámci ponárania sa do svojho vnútra, skúmania samého seba a vlatnej pravdivosti, prichádzam s takouto silnou témou.

Slovo „chtíč“ znamená veľmi silné chcenie, túžbu, až baženie. Ľudská bytosť, ktorú ovláda chtíč, je zaslepená. Lipne na objekte svojho chtíču a pri dosahovaní svojich cieľov vôbec nezohľadňuje to, akú spúšť okolo seba spôsobuje a čo za sebou zanecháva.

Môže byť natoľko ovládaná svojim chtíčom, že pri dosahovaní svojho cieľa slepo šliape po druhých a spôsobuje im bolesť. Je ako námesačná.

Otroci svojich chtíčov majú zablokované vlastné svedomie. Sú ovládaní svojim nevedomím. Chtíč ich môže opantať až natoľko, že sú ochotní ísť aj cez „mŕtvoly“.

Studnica chtíču je bezodná a vťahuje nás do hnilobných bažín našich duší. V nich sa buď spamätáme, alebo sa prepadáme do obrovského zacyklenia závislosti a utrpenia.

Častokrát sú naše chtíče prejavom rôznych tráum a zranení. A práve tieto zranenia nám môžu navodiť domnienku, že vonkajší svet nám niečo dlží a my si to môžeme zobrať aj nasilu.

Objektom nášho chtíču môže byť moc, status, majetok, či druhý človek. Osoba, ktorú chtíč ovláda, mylne nadobúda dojem, že šťastnou ju urobia až veci zvonka. Takýto postoj vyviera z nedostatočnej sebahodnoty, sebadôvery a sebaúcty. Nezabúdajme, že skutočné šťastie vždy prichádza zvnútra.

Vedomá ľudská bytosť, ktorá má jasne stanovenú vlastnú hodnotu, nepotrebuje za každú cenu tlačiť na pílu a dosahovať svoje ciele cez mŕtvoly. Dokáže dôverovať a oddať sa vyššiemu zámeru.

Niečo chcieť je pre každú ľudskú bytosť úplne prirodzené. Pomáha nám to napĺňať naše životné poslanie a objavovať nové rozmery našich životov. Keď však pri našom chcení slepo ubližujeme druhým a nevieme od toho upustiť, prepadáme chtíču.

Prejavom chtíču môže byť aj ustavičná nedočkavosť. Preto je dôležité byť v živote trpezlivý a vnímavo pozorovať znamenia okolo seba.

Pri našom konaní by sme si mali dávať pozor na to, aby sme si „neulietali“ do prílišných eufórii. Eufória totiž môže byť rovnako nebezpečná, ako depresia. Človek v prílišnej eufórii má rovnako skreslené vnímanie skutočnosti, ako má človek v depresii, sedí ale na opačnej strane hojdačky.

Chamtivosť je neresť obohacovania sa na úkor druhých. Rovnako ako chtíč, chamtivosť sa prejavuje nenásytnosťou. Nenásytný človek nemá nikdy dosť, hrabe si len pre seba a stále potrebuje mať viac. Preto jedným zo základných prejavov chamtivosti je absencia spolupatričnosti a súcitu.

Stavať seba na prvé miesto je niekedy nevyhnutné. Malo by sa to však diať len vtedy, keď sme pod tlakom vonkajších okolností a niekto na nás útočí. Vtedy sa učíme nastavovať si vlastné hranice.
Stavať seba na prvé miesto a pritom útočiť na druhých, to už je prejavom chamtivosti.

Vesmír je magický aj v tom, že každý si zodpovedáme za svoje činy sami. Lekcie, ktoré si na základe tejto zodpovednosti zažívame, môžu mať veľmi vznešenú, ale aj veľmi trpkú príchuť.

Vždy predtým, ako niečo veľmi chceme, mali by sme si premyslieť dôsledky, ktoré nám naše chcenie privodí. Sme na svoje konanie hrdý, alebo sa za svoje konanie hanbíme? Sme pripravený dôsledkom svojho konania aj čeliť? Na to si už potrebuje odpovedať každý sám.

Môžeme sa však ocitnúť aj v situácii, ktorú veľmi silno nechceme prežívať, v situácii, v ktorej zažívame obrovskú emočnú bolesť. Energia odmietania takejto situácie, silný odpor k nej a vyhýbanie sa jej v podstate je ale tiež silným chtíčom. Takáto energia má silu úplne nás posadnúť a rozdrviť nás na padrť. A to už nie každý zvládne prežiť.

Namiesto odmietania akejkoľvek situácie, ktorú si v živote prežívame, mali by sme sa učiť takejto situácii čeliť.

Niekto nás zradil, alebo nám veľmi ublížil? Odpustiť môžeme aj bez toho, aby sme to danému človeku potrebovali vyjadriť. Odpustiť sa dá aj niekomu, koho už nikdy v živote nestretneme, nemáme záujem stretnúť, alebo niekomu, kto už je dávno mŕtvy.

Lipnutie na minulosti vie byť veľmi silné a môže brániť nášmu sebarozvoju. S našim sebarozvojom však prichádzajú nové dary.

Držím nám palce, aby sme sa týmto darom otvorili a znovu uzreli zmysel a krásu ľudskej existencie

🙏✨️❄️