Články

Aký je rozdiel medzi rozvahou a rovnováhou?

Už dlhší čas sme rozmýšľali, aké slová by čo najpresnejšie reprezentovali, vyjadrovali a zároveň zjednocovali zručnosti, ktoré nám napomáhajú udržiavať si správnu životosprávu.

Názov Rozvaha pohybu vznikol prirodzene. Rozvahu sme už dávno zaradili do nášho slovníka a pravidelne sme ju používali. Najčastejšie sme ju však spájali s konaním, no rozhodli sme sa zmeniť perspektívu a zjednotiť rozvahu s pohybom. Tak sa nám zrazu objavilo vhodné a žiadané spojenie činnosti a slova. Je pre nás dôležité vysvetliť, čo si pod týmto pojmom vlastne predstavujeme.

Slovník slovenského jazyka hovorí, že rozvaha je schopnosť rozumne, opatrne a pokojne uvažovať. My sme si dovolili ponímať to trochu inak, takpovediac viac doslovne. V našom slovníku vnímame rozvahu, ako stav – rozpoloženie, v ktorom je naša váha rovnomerne rozložená. Pozorujme, ako nám sami slová odhaľujú svoj význam. Sme rozvážni vždy, keď rozkladáme svoje sily rovnomerne. Rovnomerne však neznamená rovnako. Vesmír je v neustálom pohybe. Všetko v našom hmotnom svete je v neustálom pohybe, teda aj ľudské telo je v neustálom pohybe. Keď sa utíšime a na chvíľu sa nám podarí spočívať celkom nehybne, náš dych bude neprestajne plynúť, bránica sa bude striedavo sťahovať a uvoľňovať, srdce bude búšiť, krv prúdiť. Na prvý pohľad sa zdá, že veci dokážu byť nehybné, no ich čiastočky, ktoré voľným okom nevidíme, neprestajne kmitajú.

Keď rozkladáme svoje sily rovnomerne, neznamená to, že ich rozkladáme rovnako. Kvôli neprestajnému pohybu hmoty sme nepretržite vychyľovaní zo svojho stredu. Svoje sily rozkladáme tak, ako je to v daný okamih potrebné, aby sme nespadli. Podobne, ako pri chôdzi, keď chceme spraviť krok, zdvíhame nohu, no najskôr musíme preniesť váhu a nakloniť sa do jednej strany. Učíme sa nakláňať do strán ako povrazolezci, no zároveň sa učíme kedykoľvek vyrovnávať a tak napredovať vpred.

Prečo sme sa rozhodli pracovať s rozvahou a nie rovnováhou? Rovnováhu vnímame ako ideálny stav úplnej vyrovnanosti. Rozvaha sa vždy týka nejakej zmeny. Pri rovnováhe, na rozdiel od rozvahy, nastáva pokoj, stav bez akejkoľvek činnosti. Tento stav je síce priaznivý pre naše predstavy, no z hľadiska nášho tela je nedosiahnuteľný. Rovnováhu budeme aj naďalej používať v našom slovníku, no už viac v romantickom význame. Vnímať život ako súvislý pohyb rozširuje naše možnosti. Je pre nás veľmi príťažlivé sa približovať k stavu nehybnosti, prechádzať z pohybu do zdanlivého pokoja a skúmať tento kontrast.

Ako si udržať jasnú myseľ, zdravé telo či radostného ducha? S radosťou s vami budeme zdieľať tieto zručnosti, ktoré nám k tomu napomôžu.