Články

Klenoty duše v novom tele – celý KURZ

Každá ľudská bytosť má prirodzenú túžbu nájsť samú seba. Už hneď po narodení sa ocitneme vo svete, ktorý má vopred zadané pravidlá fungovania. Ako deti sa učíme tieto pravidlá rozpoznávať, ako dospievajúci máme prirodzenú chuť hľadať odpovede na to, kto sme, aký je náš zámer, odkiaľ v skutočnosti prichádzame a kam smerujeme.

Náš kurz s názvom „Klenoty duše v novom tele“ Vám pomôže nájsť odpovede na mnohé Vaše otázky a ponúkne Vám jasnú a zrozumiteľnú metódu, ako si užívať dobré zdravie a vnášať radosť i šťastie ako do svojho života, tak aj do svojej rodiny i do svojho okolia.

Vyberieme sa na spoločnú cestu, ktorá sa bude skladať zo štyroch víkendových stretnutí. V každom stretnutí prebudíme v sebe jeden z darov/ duševných klenotov, ktoré nám pomôžu zahojiť naše zranenia a hlbšie porozumieť našim životným procesom. Pripravia nás na cestu toho najrýdzejšieho a najláskavejšieho prejavu vedomej a tvorivej sily človeka, ktorá v každom z nás drieme a postupne sa v nás všetkých prebúdza.

1. stretnutie: Očista a odpúšťanie

Na začiatku novej cesty potrebujeme prepustiť všetko, čo nám bráni v našom raste a rozvoji. Potrebujeme sa vzdať rôznych obáv, strachov, túžob, vzdorov, závislosti, lipnutia i pnutí, ktoré pochádzajú z našej minulosti. Tento proces sa nazýva očista. Učiteľ prichádza vtedy, keď je žiak pripravený. Na to, aby sme sa mohli niečo nové naučiť, potrebujeme prepustiť to staré, a unavené, čo nám bráni v našom raste.

2. stretnutie: Dôvera a oddanosť

Dôvera je základným stavebným kameňom akéhokoľvek tvorivého prepojenia a osobnostného rastu. Keď dôverujeme procesu, ktorým si prechádzame, vieme nadobudnúť poznanie, že akýkoľvek proces v našom živote sa deje pre náš osoh.
K tomu, aby sme sa mohli venovať nejakému učeniu, náuke, alebo ceste, potrebujeme sa jej oddať. Oddanosť si potom prirodzene vyžaduje vytvorenie záväzku voči tomu, čomu sa oddávame. Ak sa chceme napríklad naučiť hrať na hudobný nástroj, potrebujeme si tento nástroj zaobstarať a nasledovať krok po krôčiku návody, ktoré nás povedú k tomu, aby sme sa hrať na tento nástroj naučili. A nebude to vždy len ľahké. Na našej ceste nás čakajú ako vzostupy, tak aj pády. Keď nám však chýba oddanosť a nevieme si vytvoriť záväzok, ľahko sa nám môže stať, že sa pri prvej príležitosti vzdávame a nevieme sa pohnúť ďalej.

3. stretnutie : Pravda a tvorivosť

Na našej ceste si osvojujeme nové učenie a rozvíjame nové zručnosti. Odhaľuje sa nám náš vnútorný učiteľ, ktorý sa k nám prihovára skrze náš vnútorný hlas. Rozvíjame svoj tvorivý potenciál tak, aby to bolo v súlade s našimi prirodzenými danosťami a vlohami. Pravdivo vyjadrujeme svoje pocity a spoznávame hodnoty, na základe ktorých si budujeme svoj vlastný život. Táto cesta nás vedie k nadobudnutiu vlastnej sebaistoty, jedinečnosti a vlastnej hodnoty.

4. stretnutie: Láska a múdrosť

Vedomý stav lásky je ozdravujúcim vnemom prepojenia sa so všetkými bytosťami, z ktorého nie je vylúčená ani jedna bytosť. Láska je liečivým zážitkom absolútnej jednoty, súcitu a rovnocennosti. Múdrosť prichádza postupne, je podmienená našim sebarozvojom, skúsenosťou a zrelosťou. S múdrosťou prichádza jasnosť a nadhľad, jej prejavom je súlad, poznanie a vhľady do iných časov i priestorov.

Prečo Klenoty duše v novom tele?

V zanedbanom, chorom a boľavom tele sa duševné klenoty len ťažko rozvíjajú. Je to preto, lebo zanedbané a boľavé telo si neustále vyžaduje našu pozornosť, vytvára nám pocit väzenia a nedovoľuje nám sústrediť svoju myseľ naplno. V tele, s ktorým cítime nesúlad, neustále trpíme.

Na to, aby sme sa mohli plne sústrediť na svoju celistvosť, potrebujeme svoje telo ozdraviť a obrodiť. Pokiaľ sa o svoje telo zdravo staráme a cítime s ním súlad, máme možnosť naplno uchopiť svoje jedinečné kvality a skrze ne odhaliť svoju vlastnú hodnotu a jedinečnosť.

Naše telo potrebuje pohyb. A to nie hocijaký. Bezhlavý pohyb nám môže aj uškodiť. Pohyb treba rozvíjať systematicky, na základe konkrétnych metód. Naučiť sa hýbať tak, aby sme pohybom podporili svoje zdravie, je úžasná zručnosť. Metóda Rozvahy pohybu Ťa takéto zručnosti bude učiť.

Na kurze sa budeme učiť:

* samostatne meditovať
* ozdravovať svoje vzťahy
* používať dych k uprataniu svojich emócií
* nastaviť si svoj denný harmonogram vzhľadom na svoju silu a svoje možnosti
* spevňovať a spružňovať svoje telo
* aktívne podporovať svoje zdravie
* budovať si sebaúctu a sebadôveru
* rozpúšťať stres a posilňovať sústredenie
* rozvýjať svoj najvyšší tvorivý potenciál
* pracovať so strachom a úzkosťou
* vytvárať si životnú rovnováhu
* rozpoznávať svoj životný zámer
* podporovať imunitu

Dátumy a témy:

Očista a odpúšťanie: 24. – 26. marec

Dôvera a oddanosť: 19. – 21. máj

Pravda a tvorivosť: 7. – 9. júl

Láska a múdrosť: 25. – 27. august

Môžete absolvovať všetky štyri stretnutia za zvýhodnenú, alebo sa zúčastniť iba na tom strenutí, ktoré si sami vyberiete. Tento kurz prosím nevnímajte ako svoju dovolenku, kde si prídete oddýchnuť. Práve naopak, budete pozývaný do aktivít, ktoré sú hlboko liečivé a transformačné. Vítaný je každý s otvoreným srdcom a mysľou, kto má chuť naučiť sa niečo nové.

Cena:

799 eur za celý kurz, t.j. všetky štyri stretnutia, alebo 220 eur za jedno stretnutie.
Zálohu 120€ zaplatíte teraz pri registrácii a zvyšnú sumu 100€ v hotovosti na mieste pri príchode.
Registrácia je možná cez registračný formulár.

Miesto konania:

Lesný chrám Prameň Života: https://www.rozvahapohybu.sk/pramen-zivota

Vašim sprievodcom bude Matej Jurenka. Matej je slovenský rodák, zakladateľ metódy Rozvaha pohybu, žije na Prameni Života a pôsobí ako učiteľ na Univerzite vedomého života. Venuje sa hudobnej terapii, meditácii, otužovaniu, obrode pôvodného duchovna, skúmaniu ľudskej duše i skúmaniu vedomia.

Prihlásenie: https://vedomaskola.sk/klenoty-duse-v-novom-tele