Články

Moja krv

Slovo „moja“ nemusí znamenať niekoho vlastníctvo. Predstavte si, že môžete niečo mať, ale nemusíte to vlastniť. Mať niečo znamená aj to, že sa k tomu vzťahuje naša životná skúsenosť. Napríklad „môj“ pôrod, „moja““podstata, „môj“ postoj, „moja“ rodina i „moja“ krv. Za týmito slovami sú význami, ktoré sa týkajú našich životných príbehov. Moja krv je pre mňa všetko to, čo v krvi mám. Je to liečivá miazga, ktorá svojim prúdením vyživuje moje telo, môžu v nej byť ale aj toxíny.

Podobenstvo vlastnej krvi nás môže viesť k hlbšej podstate bytia. Výživný a hrejivý materský princíp, ochranný a povzbudivý otcovský princíp. A za nimi hlboký zdroj – strom života, podstata vesmíru, prazdroj bytia. V našej krvi môže byť ako toxín zanesená krivda, či závisť. Je dôležité tomu venovať svoju pozornosť. V akom veľkom napätí žijem? Aký silný vzdor, alebo túžbu prežívam a ako ma to vyvádza z mojej rovnováhy? Tieto otázky nám pomáhajú odhaľovať vlastnú toxicitu a následnou nápravou je zmena postoja k sebe i k svetu.

Ako môžem byť pre niekoho užitočný a zároveň sa pritom cítiť dobre? Som presvedčený o tom, že sa to dá a že je to zdravé. Moja krv je mojou prirodzenosťou a zrkadlom duševnej čistoty. Skrze ňu sa napájam na prirodzenosť všetkých bytostí a učím sa prepájať s tými, ktorých vibrácia so mnou najviac rezonuje. Viem, že nie som sám a mnoho ďaľších ľudských bytostí svojou tvorbou, láskavosťou, dôslednosťou, starostlivosťou i hlbokým zmierením pôsobí na prítomné dianie a pomáha nám všetkým v tej najúžasnejšej transformácíí posvätného bytia.