Články

Očakávania a požiadavky

Každý z nás žije vo svete, s ktorým má nejaký vzťah. Čím bližší a intímnejší vzťah s niekým máme, tým pravdivejšie nám tento vzťah odzrkadľuje vzťah so samým sebou.

Ak si chceme s niekým vytvoriť zdravý vzťah, je dôležité, aby si nás daný človek vážil a vnímal našu hodnotu. Ak si nás blízky človek neváži a nevníma našu hodnotu, takýto vzťah je chorý.

Pokiaľ chcem mať pri sebe človeka, ktorý si ma váži, potrebujem mu pravdivo komunikovať svoje potreby. Očakávať od druhého, že si domyslí, ako to mám ja, je únavná cesta vedúca k utrpeniu. Preto namiesto očakávaní, je úplne zdravé mať na vzťah svoje požiadavky. Ak to má druhý človek podobne ako ja, môžeme sa pokúsiť budovať si zdravý vzťah.

Ak nás niekto do niečoho tlačí, alebo núti, je dôležité povedať „NIE“. Slovo „NIE“ je jedno z najsilnejších slov, ktoré existujú. Schopnosť povedať „NIE“ nám pomáha zastať sa samých seba, zobrať si naspäť svoju silu a taktiež jasne si vymedziť svoje hranice a rešpektovať hranice druhých.

Vzťah s vonkajším svetom sa začína vzťahom k samému sebe.

https://www.facebook.com/reel/328674966692272