Články

Prvý učiteľský kurz Rozvahy pohybu – základný stupeň

Každý, kto sa hlási ku mne a k Rozvahe pohybu, mal by mať úprimnú snahu o budovanie svojho vlastného charakteru a svojich charakterových hodnôt. Tu sú najdôležitejšie z nich:

1. Dôveryhodnosť – Tvoje slová aj skutky musia vzbudzovať dôveru a byť dôveryhodné. Uč sa dôverovať sebe, svojim schopnostiam, vlastnej spoľahlivosti a čestnosti. Rovnako sa však uč dôverovať druhým. Ponúkaj im vlastnú dôveryhodnosť a zároveň im odovzdávaj svoju dôveru.

2. Oddanosť – oddanosť Ti odhaľuje hĺbku Tvojich záväzkov a odzrkadľuje Ti vlastnú sebahodnotu. Oddaný človek je zároveň verný tomu, čomu sa oddáva. Ten, kto sa nevie oddať, zostáva zaseknutý vo svojom rozvoji. Byť oddaný niekomu, alebo niečomu, znamená venovať svoj čas, svoju silu a svoju pozornosť tomu, čomu sa oddávame. Oddanosť ide ruka v ruke s vernosťou a pravdivosťou. Ten, kto klame, pohybuje sa v bludnom kruhu. Oddaná bytosť musí byť pravdivá na to, aby sa mohla rozvíjať. Musí byť aj verná, teda sama dôverovať a byť dôveryhodná. Ak sa chce niečomu, alebo niekomu oddať, dobre si zváži, čo z toho má a či sa jej oplatí vytvoriť si záväzok. Za každý vytvorený záväzok si aj sama zodpovedá.

3. Pokora – pokoru môžeš nadobudnúť len vtedy, keď si ochotný pracovať so svojou pýchou. Pokorný človek sa nepovyšuje, ani sa neponižuje. Uspokojenie vlastných túžob pre neho nie je na prvom mieste.
4. Hrdosť – hrdosť nie je pýcha. Hrdosť Ti dovoľuje kráčať s vystretým chrbtom a umožňuje Ti vážiť si to, čo už si vo svojom živote dosiahol. Hrdosť Ti pomáha vážiť si samého seba.

5. Úcta – úcta k rôznorodosti a jedinečnosti každého jednotlivca je základným kameňom spoločenstva Rozvahy pohybu. Táto úcta samozrejme zahŕňa aj úctu k samému sebe.

6. Trpezlivosť – hovorí sa, že trpezlivosť ruže prináša. Trpezlivosť Ti pomáha hlavne vtedy, keď sa Ti nedarí, alebo si ešte ďaleko od svojho cieľa. Prejavom trpezlivosti je vnútorný pokoj.

7. Spravodlivosť – je to Tvoj postoj k svojmu životu. Konaj to, čo cítiš, že je v súlade s Tvojim svedomím a nerob to, čo cítiš, že s Tvojim svedomím v súlade nie je. Za každé svoje rozhodnutie a za každý svoj čin zodpovedáš Ty sám.

8. Odvaha – schopnosť konať aj napriek strachu. Odvaha je dôležitým nástrojom v náročných životných situáciách. Hlavne vtedy, keď si pritlačený k múru. Umožňuje Ti nadobudnúť sebaistotu a pomáha Ti prekonať strach a úzkosť.

Medzi ďalšie prejavy silných charakterových hodnôt patria súcit a láskavosť.

Viac sa dozvieš 6. – 8. októbra, kedy sa uskutoční prvý učiteľský kurz Rozvahy pohybu. Po jeho absolvovaní budeš môcť vyučovať základný stupeň Rozvahy pohybu. Už sa nám začína rysovať veľmi zaujímavá skupina prvých potencionálnych učiteľov. Prihlásiť sa môžeš, aj keď nemáš žiadne predchádzajúce skúsenosti s cvičením. Ak máš záujem pridať sa k potencionálnym záujemcom o tento učiteľský kurz, môžeš zanechať svoj e-mail do súkromnej správy.

🙏🙏🙏