Články

ROZVAHA, SVETLO a TEMNOTA

Rozvážny človek má jasne navnímaný svoj stred. Zo svojho stredu sa vychyľuje len do takej miery, do akej s ním nestráca prepojenie. Dalo by sa povedať, že v rozvahe sme vtedy, keď sme úprimne, pravdivo a autenticky spojený sami so sebou – so svojou vnútornou silou, so svojim vnútorným učiteľom, so svojim vnútorným kompasom a svojim svedomím.

Stav rozvahy si môžeme predstaviť na príklade zručného chodca na lane, ktorý presne vie, koľko si môže dovoliť vychýliť sa zo svojho stredu tak, aby z lana nespadol.

Niekedy však prídu aj chvíle, kedy z nášho životného lana padáme, alebo sme z neho surovo zhodený. Vtedy sa potrebujeme naučiť opäť sa na toto lano vyštverať a znovu nadobudnúť prepojenie so svojim stredom.
Náročné životné výzvy a skúšky nás môžu uvrhnúť hlboko temnoty.

Vedomá bytosť je celistvá. Jej súčasťou je rovnako svetlo, tak aj temnota.

V svetlej časti našej osobnosti sa nachádzajú cnosti, povahové črty a hodnoty, ktoré máme v sebe rozpoznané a ktoré nám pomáhajú rozvíjať sa a rásť. Zároveň tam môžeme mať prítomné aj rôzne zlozvyky a neresti, ktoré náš rozvoj môžu brzdiť.

V temnej časti našej osobnosti sa nachádzajú potlačené emócie, povahové črty a zranenia, ktoré máme sami pred sebou skryté. V temnote sú tiež ukryté všetky programy a vzorce, ktoré nás podprahovo ovládajú, zacyklujú nás a vedú nás do utrpenia.

Ak však nechceme v živote do nekonečna trpieť a cykliť sa, potrebujeme temnotu odkrývať a venovať svoju plnú pozornosť tomu, čo v nej môžeme objaviť.
V močiaroch temnoty sa totiž nachádzajú kľúče, ktoré nám môžu pomôcť prepisovať unavené programy a liečiť emočné zranenia. Jedine naše odhodlanie čeliť svojim tieňom a tiež úprimnosť k samému sebe rozhodujú o tom, či tieto kľúče v temnote objavíme.

Ak sme odhodlaný a úprimný, tak nás to prirodzene vedie k vlastnému sebarozvoju.
Keď vo svojich tieňoch nájdeme odpovede, ktoré tam hľadáme, môžeme z nich vystúpiť do svetla svojich nových síl a darov. Bolesť, ktorú na tejto ceste prežívame, je dôležitou súčasťou nášho osobného prerodu, precitnutia a transformácie. Bolesť nás učí obrovskej pokore a vďačnosti.

Každá zdravá rastlina, či zdravý strom potrebuje mať silné korene. Tie sú zapustené hlboko v zemi, v miestach, kde nepreniká žiadne svetlo. Sú teda v tme, či temnote. V tejto temnote získava daná rastlina z pôdy rôzne minerály, vodu a živiny neyhnutné pre jej rast. Preto je temnota pre nás taká vzácna. Vytvára ideálne podmienky a živnú pôdu pre náš duchovný rast a sú v nej ukryté vzácne živiny dôležité pre náš rozvoj. V našich najhlbších zraneniach sa ukrýva obrovská sila.

Najvzácnejšie diamanty duše sú ukryté hlboko pod povrchom, v temnote našich zranení, v hlbinách nášho autentického, ľudského prežívania.

Keď sme väzňami temnoty, nemáme šancu rozumieť príčinám a dôsledkom svojho aktuálneho rozpoloženia. Príčinám a dôsledkom porozumieme až vtedy, keď si spracujeme svoje potlačené city, zranenia a traumy. Preto je dôležité nechať všetky svoje nepríjemné emócie voľne plynúť a príjmať za ne plnú zodpovednosť.

Úprimnosťou k sebe a s odholaním čeliť svojim životným výzvam sa učíme bez predsudkov prežívať potlačené pocity viny, hanby, zúfalstva, krivdy a poníženia. Zároveň si ich spájame so skutočnými udalosťami z našich životov a tým sa učíme ich hlbšiemu porozumeniu.

Čím hlbšia emočná rana, tým k hlbšiemu poznaniu potrebujeme prísť. K zvládaniu našich emócii nám môžu byť veľmi užitočné rôzne dychové techniky, ktorým nás učí aj metóda Rozvahy pohybu.

Dôležité je dôverovať svojmu procesu a tomu, že všetko, čo sa nám v živote deje, nás niečo nové učí a posúva nás to ďalej.
Potrebujeme uveriť, že ucelený obraz toho, čo sa nám práve deje, k nám ešte len prichádza. Životná múdrosť je až dôsledkom toho, akým spôsobom sa vysporadúvame so svojimi životnými lekciami a aké poznanie si z nich vyvodzujeme.

Temnota teda nie je zlá, temnota iba zahaľuje to, čo je skryté. To však ešte neznamená, že zlo neexistuje.

Zlo je veľmi skutočné a vťahuje nás do temného cyklu utrpenia. Samozrejme, aj zlo má svoj vyšší účel, nijako to však neospravedlňuje správanie toho, kto zlo koná. Za svoje konanie každý osobne zodpovedá sám a každý raz musí čeliť dôsledkom svojho konania. Konanie zla vždy pramení z osobnej nevedomosti.

Pre rozvážneho človeka sú všetky jeho skúsenosti vzácnym nástrojom a nadobudnutým darom, ktorý definuje charakter jeho osobnosti. Všetky naše zvedomené a prijaté cnosti nám pomáhajú získavať si v živote nadhľad a rozvíjať v sebe rôzne zručnosti, pri ktorých sa učíme naplno prejavovať náš tvorivý potenciál. A takto nadobúdame životné šťastie, ktoré sa prejavuje ako dlhodoý súlad s našim životným prúdom.

☯️