Články

Sebaovládanie, vedomie a nevedomie

Je lepšie byť vedomý, alebo nevedomý? Odpoveď na túto otázku závisí od toho, čo si myslíme, že je pre nás prínosnejšie. Každý sme niekedy vedomý a niekedy nevedomý.

Každý z nás si do určitej miery uvedomuje iba časť z toho, kým v skutočnosti je.

Vedomý človek si uvedomuje, že je viacúrovňovou bytosťou, ktorá presahuje jeho hmotné telo i osobnosť, nevedomý človek sa stotožňuje len s jednou úrovňou toho, kým v skutočnosti je.

Vedomý človek vníma viac rozmerov svojej duše, kým nevedomý človek je často absolútne stotožnený iba s telom a hmotou. A na základe toho nás naše vnímanie buď otvára, alebo obmedzuje.

Byť v súlade s vedomím znamená mať v sebe jasno. Vedomý človek má jasno v tom, kde sa nachádza, ako sa tam dostal a kam smeruje. Uvedomuje si širšie súvislosti a má väčšiu kontrolu nad tým, čo sa mu v živote deje.

Nevedomý človek vníma len to, čo sa mu deje a nerozumie tomu, ako sa tam dostal a ani tomu, kam ďalej smeruje. Je takmer úplne v rukách vonkajších okolností, t.j. rôznych neočakávaných zmien a náhod.

„Svedomie“ je nástroj, pomocou ktorého máme možnosť vnímať svoj súlad, alebo nesúlad s našim vyšším vedomím. Mať čisté svedomie znamená byť v pravidelnom kontakte so svojou vnútornou podstatou, so svojim poslaním a pravidelne podstupovať vlastnú duševnú očistu.

Ako sa stať vedomým?

Kľúčom k vedomiu je schopnosť naučiť sa ovládať samého seba. Nebojme sa slova „ovládať“, lebo niečo ovládať znamená mať niečo vo svojej správe. A prejavom spravovania vlastného života je naša životospráva.

A čo sa v rámci spravovania nášho života môžeme naučiť? No predsa spravovať svoju energiu, telo, srdce, myseľ a dych. Môžeme sa to naučiť pravidelným cvičením.

V časoch keď je takmer úplne nemožné, aby jednotlivec zmenil vonkajší svet, môžeme meniť svoj vlastný postoj k nemu. A to nielen tým, že zaujmeme k svetu vlastné stanovisko, ale hlavne tým, že si v ňom nájdeme také miesto, kde sa sami cítime dobre a sme v ňom užitočný pre ľudí, s ktorými vytvárame spoločné dielo. A práve toto spoločné dielo už má v sebe náboj sily, ktorá tento svet zmeniť k lepšiemu môže🙏