Články

Sila príťažlivosti

Sila príťažlivosti

Mnoho ľudí si mýli príťažlivosť s vyzývavosťou. Chceli by sme byť príťažliví a snažíme sa to dosiahnuť tým, že sme vyzývaví.
Príťažlivými sa však stávame hlavne skrze našu prirodzenosť, kým vyzývavosťou si vynucujeme pozornosť.
Kým svojou príťažlivosťou si k sebe priťahujeme ľudí, ktorí nám môžu byť užitoční a v niečom sú nám podobní, vyzývavosťou si k sebe priťahujeme ľudí, ktorí nás vidia hlavne skrze naše pokrivené sebavnímanie a naše masky.
Kým prirodzenosť je cestou k slobode, vyzývavosť je cestou k závislosti.
Šetríme si preto svoje sily a buďme prirodzený ako v našom vnímaní, tak aj v našom pôsobení. 🙂