Články

Spojenie, vzťah, nákolnnosť

Vzájomná náklonnosť medzi dvoma živými bytosťami môže byť nástrojom na zacelenie rán ukrytých hlboko v našich dušiach. Hrejivý pocit vzájomnej blízkosti otvára čarovné úrovne nášho bytia. Avšak zároveň môže byť veľmi ťažké vzdať sa čohokoľvek, k čomu sme si vytvorili na tomto svete pripútanosť. Preto je veľmi dôležité vytvárať si vedomie pominuteľnosti a porozumieť tomu, že každá zmena môže byť osožná pre náš rozvoj.
S láskou príjmam posvätné dary tohto života, rovnako však s láskou a porozumením prepúšťam všetky nadobudnuťé vzťahy tejto duše, vrátane vlastného tela. Pokojne spočívam vo svojom strede, vytvárajúc si uvedomenie vlastnej rozvahy a rovnováhy, nechávam svoje vedomie povzniesť sa nad svoju dušu a všetky súvislosti zjavenej skutočnosti. 🙏💛