Články

Tvorivý duch je v neustálom pohybe

Mnohým ľuďom už začína pomaly dochádzať, že si ako ľudstvo spoločne prechádzame silnou obrodou hodnôt, vnímania i vedomia.
Tento proces sa však nedeje iba v nás ľuďoch, ale podľa mňa si ním prechádza aj naša planéta, naša galaxia i náš vesmír.
Ako jeden zo sprievodných javov prítomného diania vnímam to, že skutočnosť a sen sa stále viac začínajú prelínať a navzájom spolu splývať.
To, čo sme si mysleli, že sa nám len sníva, začína byť skutočnosťou. Niekedy sa môže zdať táto skutočnosť naozaj veľmi desivá a temná.
Skôr, či neskôr, každý z nás tejto temnote musíme čeliť. A je len na nás, či nás táto temnota rozmetá na kúsky, alebo nás stretnutie s ňou posilní a zacelí naše zranenia.
Vesmírna žiara a tvorivý duch je v neustálom pohybe. Neustály pohyb znamená zmenu.
Ak sa nebudeme tejto zmene vedieť prispôsobiť, budeme trpieť, chorľavieť a aj umierať.
Byť pripravený na zmenu znamená prepustiť lipnutia. Silné lipnutia na majetku, na vzťahoch, na našich telách i na minulosti nám len bránia v prijatí zmeny.
Vzniku novej skutočnosti už nezabránime a koniec koncov, prečo by sme to aj robili. Všetko sa vždy deje pre náš osoh a každý prejav zjavenej skutočnosti je vždy ten najvhodnejší ako aj z hľadiska duše, tak aj z hľadiska celku. Mnohí si určite v poslednom období hovoríte, že sa Vám to celé asi len sníva. Nie ste sami. Skutočnosť sa rodí skrze sen a sen skrze skutočnosť. To, čo si spoločne vysnívame, záleží len a len na nás.