Články

Učiteľ a žiak. Sprievodca a nasledovník.

Učiteľ a žiak. Majster a učeň. Sprievodca a nasledovník. Obidvoch ich v sebe nachádzam a vnímam, ako vo mne dozrievajú 🙏💎
Každý, kto súperí, musí raz prehrať. Preto namiesto porovnávania sa s druhými, ja sám si volím postoj bytia tej najlepšej verzie samého seba.
Hľadím si svojho, ale zároveň sa učím od bytostí, ktoré ma inšpirujú. Mojim najväčším vzorom je pre mňa moja budúca verzia, ktorá sa postupne tvaruje už teraz. Predstavujem si ju ako skúsenú, zrelú, múdru, rozvážnu a radostnú bytosť s nadhľadom, ktorá je svojim životným príkladom užitočná a inšpiratívna pre druhých. Keď sa do toho štádia dostanem, viem, že vtedy už bude pre mňa najväčším vzorom opäť moje budúce ja, až pokiaľ z tohto sveta navždy odídem.
To, ako vnímam svoju cestu a zvedomovanie si toho, kam smerujem, je pre mňa dôležitým nástrojom životnej rovnováhy.
Užívam si to, čo už mám dostupné v prítomnom okamihu, ale zároveň mám jasnú predstavu toho, kam smerujem.
Ďakujem každému, kto ma v živote niečím inšpiruje. Ďakujem každému, kto mi svojim príkladom ukazuje správnu cestu.