Články

V špirále vedomia

Ahojte priatelia a spriaznené bytosti,

za posledné týždne som sa stiahol trochu viac do ústrania okolitých lesov. Vypočul som svoje vnútorné volanie a začal sa venovať ešte hlbšej sebareflexii a sebaliečeniu.

Za posledných 15 mesiacov som si prešiel azda tou najsilnejšou konfrontáciou so svojimi vnútornými tieňmi. Počas tohto obdobia som bol tiež vystavený téme medziľudských vzťahov a vyžiadalo si to u mňa veľké upratovanie – ako aj v sebe, tak aj vo vzťahoch s druhými.

Za toto obdobie som napísal nové články, do hĺbky skúmal rôzne témy a pripravil nejaké pobyty na Prameni Života, aj stretnutia na Slovensku, či v zahraničí. Najbližšie už koncom marca mám pre Vás pripravený pobyt s názvom „Integrácia svojich tieňov“.

Tieto slová sa nedávno ku mne predrali z hĺbky môjho vnútra a sú zhrnutím môjho vnútorného prežívania:

V špirále vedomia
Prebúdzam sa do novej skutočnosti
Smerujem k nadobudnutiu svojej celistvosti
Vo svojej nahote a zraniteľnosti
Otváram sa darom prítomnosti
Rozprestieram svoje krídla a vidím jasný obzor
Viem, čo so mnou súznie a na čo si mám dať pozor
Vystupujem zo svojho tieňa do svetla svojich nových síl a vážim si to množstvo vzácnych chvíľ,
ktoré ma učia byť lepšou verziou seba
Som sebou vo svojej vznešenosti a hrdosti, ako aj vo svojich tieňoch a bolesti, kedy fúkam si rany svoje
Vo svete pominuteľnosti… oddávam sa tej najtajomnejšej sile, ktorá kreše moje vnútorné svetlo, svietiace na ceste k večnosti

A na záver nezabudnite: tie najväčšie dary k nám vždy prichádzajú z vnútra

🙏💎