Články

Všetko sa deje pre náš osoh.

Všetko sa deje pre náš osoh.

Mnohí ľudia si teraz prechádzajú veľmi ťažkými skúškami i silným vnútorným zatemnením. Neexistuje však žiadna záruka, že zajtra bude lepšie. Dobrou správou je, že žiadna záruka nám ani nepomôže. Pomôže nám jedine obroda nášho myslenia i našich hodnôt, ktorá je dôsledkom nášho vnútorného upratovania si každý sám v sebe.
Toto obdobie nás bez okolkov konfrontuje s tou najtemnejšou podstatou nás samých. Núti nás zamyslieť sa nielen nad životom, ale aj nad smrťou. Smeruje nás k prehodnocovaniu našich vlastných hodnôt a presvedčení.
V tomto období sa nám zobrazujú rôzne pokrivenia i preludy. Ako v krajine krivých zrkadiel. Mnohí tieto preludy považujú za skutočnosť a žijú si v nej ako námesační.
Schopnosť rozpoznať prelud je prejavom zrelosti duše a je priamo úmerná so schopnosťou jasnozrivosti a schopnosťou odosobnenia sa od rôznych vzorcov a prejavov našich osobností.
Jasnozrivosť duše nadobúdame každodennou očistou, pravidelnou meditáciou, akoukoľvek tvorivou činnosťou pri ktorej sa rozvíjame, ktorá nás napĺňa a baví a taktiež osvojovaním si rôznych cností, ktoré si ukladáme na svoj vnútorný oltár a skrze ktoré pôsobíme i žijeme.
Starý svet sa nemilosrdne rúca a kto na ňom lipne, rúca sa spolu s ním. Pomaly sa nám odhaľuje a zjavuje sa nám svet nový. Priložme preto ruku k dielu a s úctou k posvätnosti, rozmanitosti a jedinečnosti vytvárajme svet obrodený od únavy starých vzorcov a pokrivení, pre ktoré v novom svete už niet viac miesta. Tma je len nedostatkom poznania a svetlo je pochopením.
Určite sa aj vo Vašom okolí dejú krásne veci. Skúste si ich viac všímať a nenechajte sa opantať blúdivým duchom utláčania a kolektívnej viny. Všetko sa deje pre náš osoh.

Chvála!

(Matej Jurenka)

🙏💎☀️