Články

Záleží mi na tom, čo si o mne ľudia myslia?

„Nezáleží mi na tom, čo si o mne druhí myslia“.
Tento postoj je v poslednej dobe celkom populárny a na prvý pohľad môže zdanlivo pôsobiť hrdinsky. Ľudská bytosť je však podmienená vzťahmi, do ktorých sa rodí a ktoré počas svojho života nadväzuje. Preto pre mňa platí to, že čím bližší vzťah s niekým mám, tým viac mi záleží na tom, čo si o mne myslí a ako sa pri mne cíti. To však neznamená, že mojou povinnosťou je plniť jeho očakávania. Znamená to, že ho beriem do úvahy, vzťah s ním je pre mňa dôležitý a odzrkadľuje mi vzťah seba k samému sebe. Znamená to, že spätná väzba od človeka, ktorého si hlboko vážim, mi pomáha naprávať moje vlastné pokrivenia a minimálne mi ukazuje to, ako pôsobím na svoje najbližšie okolie.
Čím menej ma však nejaká bytosť pozná a čím povrchnejší vzťah so mnou má, tým menej mi záleží na tom, čo si o mne myslí. A nevnímam v tom žiadne hrdinstvo, ale prirodzenú cestu k vytváraniu si vlastného zázemia, ktoré je založené na úcte, dôvere a bezpečí.