Články

Život je dar a zdravie je úžasným požehnaním

To, aký postoj máme k životu, priamo ovplyvňuje jeho kvalitu. Niektorí ľudia vnímajú život ako „prekliatie“. Sami sú pritom väzňami vo svojich vlastných väzeniach a bezmoncnými obeťami vonkajších okolností.Život však môžeme vnímať aj ako dar. To, že dýcham, to, že myslím, to, že cítim i to, že sa hýbem, nie je vôbec samozrejmosťou.Tento dar však nestačí iba prijať. Treba ho aj správne uchopiť a ďalej rozvíjať.
Pokiaľ nerozvíjam pohyb – priberám a slabne mi imunita. Pokiaľ nemyslím tvorivo – obmedzujem sa unavenými vzorcami myslenia. Pokiaľ nedýcham vedome – nastupuje stres. Pokiaľ nerozvíjam súcit – nedarí sa mi uchopiť svoju duchovnú podstatu.
To, ako sa v tejto chvíli cítime, je dôsledkom našich minulých rozhodnutí. To, ako sa budeme cítiť za rok, bude dôsledkom rozhodnutí, ktoré tomu budú predchádzať.
Preto sa pýtam – kde je to správne miesto a kedy je ten správny čas? No predsa, tu a teraz! Život je dar a zdravie je úžasným požehnaním. Jedine zdravý jedinec má v sebe tú silu ozdravovať aj svoje okolie. To aký máme postoj k životu, je však odzrkadlené aj v našom postoji k smrti. Iba ten, kto vníma život i smrť ako dve stránky jednej mince, je naozaj slobodný.
Chvála za dary z čistého zdroja a chvála i bytostiam, cez ktoré k nám tieto dary prichádzajú!