Články

Zmierenie je kľúčom k Slobode

ZMIERENIE je kľúčom k slobode. Sloboda je spočinutím v žiarivom stave duše a prejavom nášho najvyššieho tvorivého potenciálu.
Zmierenie je hlbokým vhľadom do vnútra vlastnej existencie a každá ľudská bytosť ho prirodzene nadobúda zvládnutím svojich životných výziev. Následne získava prirodzený nadhľad nad tým, čo sa deje a vtedy hovoríme, že sa prebúdza ako osvietená bytosť .
Každá ľudská bytosť má na výber, aký postoj k svojmu životu si zvolí. Existujú mnohé zručnosti a techniky, ktoré nám pomáhajú naprávať naše postoje a rozjasňovať naše obzory. Osvojením týchto techník môžeme porozumieť širším súvislostiam rôznych dejov a javov.
Zmierenie s vlastným osudom znamená prijatie zodpovednosti za svoj vlastný život. A keďže súčasťou života je vždy smrť, je veľmi dôležité pozrieť sa jej tvárou v tvár a s dôverou ju prijať ako odvrátenú časť celku.
Vy, ktorí mi rozumiete a ktorí už takto žijete, nebojte sa ísť príkladom, či vzorom pre iných. Tí, ktorí sa prebúdzate, nebojte sa opustiť svet unavených hodnôt a stať sa tvorcami novej skutočnosti. Pretože žiarivé vzory zmierenia, slobody a rozvahy sú tým, čo dnešná spoločnosť naozaj potrebuje ako soľ. 🙏💎