Obrázky

Rozvaha pohybu: 4-dňové letné sústredenie

S radosťou s vami zdieľame zopár momentov zo 4-dňového letného sústredenia na Lovinke. Tieto sústredenia sú výnimočné nie len tým, že prebiehajú v prírode, ale pre nás ich čaro spočíva aj v tom, že sa známi i neznámi stretávame ako rodina. Máme vás radi.