Videá

Kandasana alebo rôzne úrovne zručností

Kandasana alebo rôzne úrovne zručností

Pri rôznych činnostiach, v ktorých sa rozvíjam, zvyknem o sebe často rozmýšľať v kategóriach od začiatočníka až po pokročilého (medzi tým je samozrejme mnoho ďaľších subkategórii). Výhodou začiatočníka môže byť jeho nadšenie a to, že zručnosť, ktorú si osvojuje, práve objavuje. Na to aby sa v nej rozvíjal, potrebuje byť trpezlivý, pokorný a oddaný.
Nevýhodou však môže byť nedostatok sebavedomia a veľa chýb, ktoré pri svojom rozvoji robí.
Výhoda pokročilého tkvie v tom, že danú zručnosť si už viac menej osvojil a je v nej sebavedomý. Nevýhodou môže byť menej pokory a falošný pocit vlastnej neomylnosti, ktorý však vždy vedie k prepadu.
MAJSTER v sebe spája všetky tieto princípy – od začiatočníka až po pokročilého. Má dostatok rozvahy, pokory, trpezlivosti a sebavedomia, no zároveň vie, že vždy je aj žiakom, rovnako ako je aj učiteľom a vzorom.
Toto sa dá aplikovať na akúkoľvek zručnosť, ktorú si v živote osvojujeme. To, že je niekto majstrom v hre na gitare, neznamená, že bude aj majstrom v záhradkárčení.
Na úroveň majstra dozrieva ľudská bytosť dlhodobou prácou na sebe a oddanosťou k zručnosti, ktorú si osvojuje a ktorú rozvíja. Majstrom sa nestáva nikto zo dňa na deň, niekedy to môže trvať aj celý život a niekedy nestačí ani ten. 
Samotná cesta je však dôležitejšia ako jej cieľ a my sa preto nemusíme nikam ponáhľať, ale skôr si užívať každý jeden krok smerom k jeho naplneniu. 💎