Videá

Pozícia mostík

Mostík je obrátená pozícia, ktorá spája prvky ohybnosti, prenášania váhy a sily.

Tu je malá ukážka viacerých pozícií v mostíku, plynulo prevedených za sebou.