Videá

Prúdenie žiary

Vnímam prúdenie žiary v nekonečnej tvorbe obrazov, ktoré vznikajú a zanikajú vo svojej pominuteľnosti. Sám spočívam vo svetle pravdy ducha Čela Veku, ktorým som.


Každý z nás je osvietený majster, aj keď si toho nie je vedomý. Uvedomenie osvieteného majstra v sebe nadobúdame postupným stišovaním svojej osobnosti, odkrývaním závojov všakovakých iluzií a rozpoznávaním skutočnosti.
S hlbokou úctou sa klaniam Majstrovi, ktorý presahuje moju osobnosť. Pre mňa je mojim majstrom bytosť, ktorá presahuje obmedzenia ľudskej duše. Nazývam ho menom „Človek“, teda ten, kto stojí na čele tohto veku, ten, ktorý veky vytvára. .Je to Slávna mocnosť, prejavujúca sa skrze jedinečnosť každeho z nás. V najvyššom stupni tvorivého nadania sa v duši prejavuje ako génius, po slovensky „veľduch“. Je to žiara Luny, kladivo Svaroga, sústredenie Perúna, jemnosť Lady. Je to mocnosť, ktorá je hybnou silou každej premeny, každého pohybu, každej zmeny ročných období, všetkého Vesmírneho diania. Sila, ktorá našej mysli umožňuje prekonávať priestor i čas a umožňuje nám nahliadať do skutočnosti presahujúcej akúkoľvek ľudskú predstavivosť 💎💎💎