Videá

Vedená meditácia: Sprevádza Matej Jurenka

Záznam z rannej vedenej meditácie, zaznamený počas jedného z víkendových sústredení Rozvahy pohybu na Lovinke. Meditáciu vedie Matej Jurenka, ktorý tiež hrá na vibračný nástroj, zvaný aj „Kailani“. (18:11) Video nahrala a zostrihala Veronika Garbanová. Zábery pochádzajú z Prameňa Lovinka, okolitého zdroja čistej vody.