Články

Disciplína

Každý človek má v sebe prirodzenú potrebu vlastného rozvoja, učenia, či rastu. K tomu je však potrebná disciplína.

Disciplína znamená sebaovládanie a je kľúčom k ovládaniu našej pozornosti. V angličtine, slovo „disciple“ znamená učeň, teda ten, kto si osvojuje niečo nové.

Disciplína je dôležitá pri rozvoji akejkoľvek zručnosti. Zakladným predpokladom každej disciplíny by mala byť oddanosť. Sami si určujeme svoj smer a vyberáme si, čomu sa oddávame a v čom sa chceme rozvíjať. Na základe toho si nastavujeme svoju disciplínu. To znamená, že si na svoj rozvoj vyhradíme konkrétny čas, určíme si pravidelnosť tréningov a predpokladáme približné množstvo úsilia, ktoré sa pri rozvoji danej zručnosti chystáme vyvinúť. Zároveň však potrebujeme prijať aj to, že nie vždy sa nám pri našom rozvoji bude dariť a niekedy budú aj dni, kedy by sme sa na to najradšej vykašľali.

A práve tým sa mnoho ľudí nechá ľahko odradiť. Neustále menia svojich učiteľov, majú rozptýlenú pozornosť a stále im niečo nevyhovuje.

Taktiež, mnohí veria tomu, že na svoj rozvoj nemajú v živote čas a musia robiť veci, ktoré ich nebavia, teda musia robiť veci z donútenia. Tento postoj však prirodzene vedie k utrpeniu, stagnácii a únave.

Základnými piliermi každej disciplíny by mali byť oddanosť, dôslednosť, trpezlivosť a vytrvalosť. Je dôležité byť prísny a sústredený, ale zároveň by nám počas cvičenia nikdy nemala chýbať hravosť a radosť.

Každému, kto v sebe rozpoznáva úroveň majstra akejkoľvek zručnosti by malo byť jasné, že kľúčovou cnosťou je rozvaha, ktorá nám pomáha vytvárať si sebavedomie, udržiavať vnútornú rovnováhu a jasne nám určuje naše vlastné hranice 💎