Články

Moje rodné riečisko

"Učitelia, ktorí sa k nám prihovárajú rodnou rečou, vedia byť preto pre nás najzrozumiteľnejší a tým aj najosožnejší."

Ahojte priatelia, nasledujuce riadky píšem hlavne preto, lebo mám potrebu vyjadriť, že som hrdý na svoj pôvod a nehanbím sa ani za seba, ani za ľudí, s ktorými som spriaznený a ku ktorým sa hlásim. Byť hrdý neznamená byť pyšný. Byť hrdý znamená byť sebavedomý a to ozajstné sebavedomie pramení vždy z pokory a úcty k sebe aj k druhým.

V roku 2013 som sa po 15tich rokoch strávených kade – tade po svete vrátil späť na Slovensko. Vrátil som sa hlavne preto, lebo som sa blúdením posvete celkom pekne zamotal a cítil som potrebu vytvoriť si vlastný domov. A prečo na Slovensku?

Lebo verím, že miesto svojho zrodenia som si nevybral náhodou. Verím, že duša, do ktorej som sa zrodil, je najlepšie vybavená pre život na mieste, kde sa zrodila. A verím, že dokonca aj okolnosti svojho zrodenia si všetci vyberáme ešte pred zrodením v súlade s vyšším zámerom, ktorý sa chystáme v živote napĺňať. Hovoríme tomu osud. Bytosti, ktoré sa rodia do podobných súvislostí a rozumejú rovnakej reči, sú si príbuzensky najbližšie a preto si môžu byť najviac osožné vo vzájomnej spolupráci. Je to ako byť z jedného kmeňa. Z kmeňa jedného stromu, z kmeňa jedného spoločenstva.

Rodný jazyk je pre mňa veľmi dôležitý a to ako rozmýšľam, či ako sa cítim, viem najlepšie vyjadriť v ňom. Som veľmi rád, že žijem na mieste, kde sa dorozumiem po slovensky a kde žije moja najbližsia rodina. Dlhé roky som chodil po svete, aby som zistil, že všetko, čo potrebujem, mám priamo pod nosom. A to sa týka aj môjho rozvoja.

Pre mňa osobne má najväčšiu hodnotu učiteľ a majster, ktorý mi ukazuje cestu k Zdroju skrze rodné riečisko. V našej krajine podľa mňa takýto majstri sú. A zaslúžia si našu pozornosť i podporu.

Každá bytosť na ceste poznania seba by sa mala zaujímať o svoje korene a mala by sa tiež snažiť porozumieť tomu, ako je so svojimi koreňmi prepojená. Materčina a otčina sú pre každého vedomca jedny z najposvätnejších hodnôt. Učitelia, ktorí sa k nám prihovárajú rodnou rečou, vedia byť preto pre nás najzrozumiteľnejší a tým aj najosožnejší.

Klaniam sa a vyjadrujem svoju úctu rôznym majstrom, sprievodcom a učiteľom tu u nás na Slovensku, ktorí sú verní svojmu majstrovstvu a učia len to, čo sami žijú. Všetkým tým, ktorí vnímajú prepojenie so Zdrojom skrze rodné riečisko, obrodzujú rodné védy a čistia ich od všetkej nahromadenej špiny, bahna a kalov. Skrze zmierenie, dôstojnosť, múdrosť a rovnocennosť.

Som na Vás hrdý a ďakujem Vám za hlbokú studňu inšpirácie, ktorú od Vás čerpám a ktorá ma posúva ďalej v mojom vlastnom sebarozvoji. 💎