Články

Moje zázemie

Mať ZÁZEMIE je veľký dar. Zázemie si však treba vytvárať. Najprv v sebe, potom vo svojom domove, v rodine, v priateľoch, či v komunitách. Zázemie je súčasťou našich identít, teda toho kto sme, kam patríme a ku komu sa hlásime.
Všetci pochádzame z jedného zdroja. Nie všetci však máme cestu k tomuto zdroju naozaj zvedomenú.
Nie náhodou sme sa zrodili práve tým našim rodičom, v tejto krajine a do tejto doby. Ja som dokonca presvedčený, že sme si podmienky svojho zrodenia sami vybrali na to, aby sme čo najlepšie vedeli napĺňať vlastné poslanie.
Reč je veľmi dôležitým prúdom tvarujúcim našu mentalitu, naše cítenie i celú našu skutočnosť. Rodná reč je prúdom vedúcim k jednému zdroju a vedie aj skrze našich predkov. Mať zázemie vo svojich predkoch je obrovské duchovné bohatstvo. Pomáha nám odhaľovať vedomie vlastnej hodnoty. Umožňuje nám tiež obsiahnuť hĺbku vlastných koreňov a tým prispieva k našej stabilite a pevnosti.
Podporujme preto všetko čisté a vznešené v našej krajine. Vytvárajme si zázemie vo svojom kmeni, lebo rodný kmeň je to priame napojenie na zdroj. Hlásme sa k ľuďom, s ktorých názormi a hodnotami súznieme a hľadajme si sprievodcov, ktorí sú pre nás zrozumiteľní a užitoční. A za nimi vôbec netreba cestovať na druhý koniec sveta, máme ich vo svojom okolí priamo pod nosom.
Buďme na svoje zázemie hrdý, lebo hrdosť je prirodzeným dôsledkom váženia si vlastnej hodnoty. Hrdosť nám dovoľuje kráčať s vystretým chrbtom a umožňuje nám vážiť si to, čo už sme vo svojom živote dosiahli.
A na záver? Prijatím a vytváraním zázemia si zároveň vytvárame bezpečie a pozývame do svojho života hojnosť.🙏