1. Udalosti
  2. Prameň Života

Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

Today

Klenoty duše v novom tele: Očista a odpúšťanie

Klenoty duše v novom tele: Očista a odpúšťanie Na začiatku novej cesty potrebujeme prepustiť všetko, čo nám bráni v našom raste a rozvoji. Potrebujeme sa vzdať rôznych obáv, strachov, túžob, vzdorov, závislosti, lipnutia i pnutí, ktoré pochádzajú z našej minulosti. Tento proces sa nazýva očista. Učiteľ prichádza vtedy, keď je žiak pripravený. Na to, aby...

Klenoty duše v novom tele: Dôvera a oddanosť

Klenoty duše v novom tele: Dôvera a oddanosť Dôvera je základným stavebným kameňom akéhokoľvek tvorivého prepojenia a osobnostného rastu. Keď dôverujeme procesu, ktorým si prechádzame, vieme nadobudnúť poznanie, že akýkoľvek proces v našom živote sa deje pre náš osoh. K tomu, aby sme sa mohli venovať nejakému učeniu, náuke, alebo ceste, potrebujeme sa jej oddať....

Klenoty duše v novom tele: Pravda a tvorivosť

Klenoty duše v novom tele: Pravda a tvorivosť Na našej ceste si osvojujeme nové učenie a rozvíjame nové zručnosti. Odhaľuje sa nám náš vnútorný učiteľ, ktorý sa k nám prihovára skrze náš vnútorný hlas. Rozvíjame svoj tvorivý potenciál tak, aby to bolo v súlade s našimi prirodzenými danosťami a vlohami. Pravdivo vyjadrujeme svoje pocity a spoznávame...

Klenoty duše v novom tele – Láska a múdrosť

Klenoty duše v novom tele - Láska a múdrosť Vedomý stav lásky je ozdravujúcim vnemom prepojenia sa so všetkými bytosťami, z ktorého nie je vylúčená ani jedna bytosť. Láska je liečivým zážitkom absolútnej jednoty, súcitu a rovnocennosti. Múdrosť prichádza postupne, je podmienená našim sebarozvojom, skúsenosťou a zrelosťou. S múdrosťou prichádza jasnosť a nadhľad, jej prejavom...