Prameň Života

  1. Udalosti
  2. Prameň Života

Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

Today

Učiteľský výcvik Rozvahy pohybu – základný stupeň

Ahojte priatelia, pozývam Vás na spoločné vzdelávanie sa v metóde Rozvaha pohybu. Po absolvovaní výcviku získate certifikát a oprávnenie vyučovať základný stupeň Rozvahy pohybu. Výcvik sa uskutoční v dvoch dátumoch: 6. - 8. októbra a 10. - 12. novembra. Na získanie certifikátu je potrebné zúčastniť sa obidvoch stretnutí. Výcvik bude zameraný na základnú filozofiu Rozvahy...

Živé telo – emócie a pohyb

Čím je naše telo živšie, tým je aj schopnejšie. To, ako sa vo svojom tele cítime, nám prezrádzajú naše emócie. Emócie majú priamy vplyv na náš zdravotný stav. K tomu, aby sme svoje emócie správne pochopili, potrebujeme ich nechať prúdiť, zároveň však potrebujeme zapojiť rozum, aby nám pomohol učiniť správne rozhodnutia. Čo nás na stretnutí...